skip to Main Content

Smartmonkey + Aigües de Barcelona II

Motivació El projecte va néixer amb el desenvolupament d'una tecnologia. Els primers mesos de vida del projecte es van centrar a trobar una aplicació pràctica que aportés…

Dipòsits aigües residuals

Motivació En punts dispersos del territori hi han instal·lats dipòsits pel tractament d’aigües residuals. Es tracta de residus altament contaminants i…

Projecte CENSEO

Motivació El context per tirar endavant aquest projecte va ser la necessitat de monitorar els edificis i els seus ocupants…

Ilimit + Wattabit

Motivació En un entorn en que les empreses no tenen informació ni gestió dels seus actius energètics, el projecte amb…

Innova IT + Depuradores

Motivació Vincular l’estat de les instala·lacions d’estacions de bombament i depuradores amb la gestió del seu manteniment. Objectiu - Les empreses…

Xarxa de Dades IoT

Motivació Iniciativa corporativa per a desenvolupar solucions de connectivitat de nova generació mitjançant una xarxa específica de dades per a aplicacions…

Projecte Blue Snow

Motivació L’accés molt estacionalitzat (caps de setmana de l’hivern) a les estacions d’esquí comporta un repte de gestió òptima dels…