skip to Main Content

Innova IT + Depuradores

IoT

Motivació

Vincular l’estat de les instala·lacions d’estacions de bombament i depuradores amb la gestió del seu manteniment.

Objectiu

– Les empreses de manteniment han de rebre a temps real les incidències de les instal·lacions.
– Mitjançant el programa de gestió de tasques, s’han de poder vincular les incidències amb les accions realitzades pels mantenidors.
– Les empreses s’han de poder connectar remotament des de dispositius mòbils o tablets per poder conèixer l’estat de la instal·lació en temps real.
– El consell comarcal ha de tenir informació actualitzada del que està succeint a les seves instal·lacions i quines accions correctores s’estan portant a terme.
– Enllaçar dades d’altres sistemes com estacions metereològiques per a poder interpretar millor les dades de caudal d’aigua de les estacions de Bombament.
– Actualitzar les instal·lacions existents i deixar-ho preparat per a que les noves instal·lacions ja tinguin per defecte aquestes capacitats.

Solució tecnològica

S’ha implantat la solució Industrial Webserver Cloud de Narinan per tal de capturar :
– A les instal·lacions prèvies: Les dades de l’estat de les instal·lacions des del seu SCADA.
– De les instal·lacions a realitzar: Les dades de l’estat de les instal·lacions directament de camp.
La solució envia les dades al cloud, on es pot:
– Visualitzar l’estat de les instal·lacions.
– Configurar les alarmes, warnings i incidències a gestionar.
– El sistema crea automàticament tasques al GMAO de manteniment quan es produeixen incidències.

Model de negoci

Ha estat inversió del Consell Comarcal del Maresme.

Resultats

Pel Consell Comarcal:
– Control en remot de l’estat de les instal·lacions.
– Control en tot moment de les problemàtiques i les tasques de manteniment realitzades a les instal·lacions.
– Comprovar la relació entre incidències i costos.
Pels mantenidors:
– Accés en tot moment i des de qualsevol lloc a la informació de les instal·lacions.
– Avisos personalitzats i personalitzables en diferents nivells i formats.
– Integració total i automàtica amb el seu sistema GMAO.
– Reducció de personal perquè no els cal fer revisions periòdiques de les dades, les incidències els hi arriben.

Estat actual

Desenvolupament de la segona fase de la solució.

Compartir en: