skip to Main Content

AIFOS Digital

AIFOS Digital és una consultoria en transformació digital, IoT i Smart pel sector públic i privat.

Aine Informàtica

Aine Informàtica és una empresa del sector de les TiC fundada l’any 1987. Ofereix serveis especialitzats d'enginyeria, per a la realització…