skip to Main Content

Wise Angle Consulting SL

IA

Informació

La missió de Wise Angle Consulting SL és impulsar l’adopció, l’adaptació i la transferència dels resultats de la recerca científica i la innovació tecnològica en resposta als reptes als quals s’enfronten les comunitats modernes.
Ofereixen serveis d’investigació socioeconòmica i consultoria a organitzacions públiques i privades que treballen en una àmplia gamma d’àmbits: salut i atenció Social, educació, drets i inclusió, polítiques urbanes, ciència per a la societat, canvi climàtic i sostenibilitat.

Activitats

El seu equip està capacitat per donar suport al llarg de tot el procés d’innovació, des de l’anàlisi d’escenaris i necessitats fins a l’esquema conceptual, el disseny del projecte, la implementació, la gestió i l’avaluació. Així mateix, també ofereixen serveis de gestió de projectes europeus i acompanyen els seus clients cap a una perfecta combinació entre la seva idea de projecte i la font de finançament més adequada a nivell de la UE.

Contacte

C/ de Ramon Turró, Talent Garden Barcelona, 169, A, 08005, Barcelona

Persona de contacte:

Valentina Tageo
672 309090