skip to Main Content

Tecsidel + PLESANDA

Motivació La necessitat de disposar d’una plataforma d’analítica de dades tant en el monitoratge de trànsit en comunicacions com de trànsit…

Gestió del trànsit

Motivació L’Ajuntament de Vic ens va contactar per solucionar una problemàtica que tenien alhora de poder accedir al centre històric…

Sistema d’enllumenat públic

Motivació Arrel d’un estudi sobre el consum energètic, es va detectar que als vespres incrementava el  consum de l’enllumenat públic…

Ateknea Solutions: Projecte CITI-SENSE

Motivació Ateknea Solutions va participar en un projecte europeu CITI-SENSE de 4 anys, €12M i 28 socis, en el qual es van desenvolupar una plataforma…

Solució CHAtU

Motivació Per una banda l'administració pública té l'objectiu de treballar en un futur pròxim utilitzant paper zero i per altra tenen una necessitat de…

Everis + Ajuntament de Santander

Motivació Un cop finalitzat el projecte europeu Smart Santander, des de l’Ajuntament de Santander es va voler seguir potenciant el servei…