skip to Main Content

FFTI + Ajuntament de Barcelona: Social Innovation Hackathon

IoT

Motivació

La meva experiència com a digital strategy manager per l’Ajuntament de Barcelona per qui he organitat 12 hackthons durants els últims 3 anys.

Objectiu

L’objectiu dels hackathons són:
– Captació de talent per part de les empreses del sector IoT.
– Resolució dels problemas/reptes que té la industria tradicional mitajnçant la celebració d’un hackathon.
– Identificació les empreses/grups de recerca que desenvolupen activitat en l’àmbit de la IoT i conèixer el seu interés en la participació en el hackathon.
– Conèixer les capacitats i necessitats de les empreses /grups de recerca i conèixer el seu interés en la participación en el hackathon.
– El hackathon és un entorn de promoció i validació de solucions IoT i proves d’interoperabilitat per a tot el sector IoT.

Solució tecnològica

La celebració del hackathon no té una plataforma tecnològica propia. Si utilitza plataformes OpenSource com a repositori de la informació resultat del hackathon i si és una plataforma de promoció de soluciones per a les empreses del sector IoT.

Model de negoci

Gràcies a patrocinis del sector privat i a la col·laboració desinteresada de universitats i organitzacions del sector públic.

Resultats

Els resultats del hackathon es resumeixen en una experiència inigualable de generació d’idees, compartiment de coneixement i desenvolupament col·laboratius entre participants de diferents sector i perfils profesionals.

Estat actual

Està operatiu i es celebrarà en el marc de la celebració del IoT World Congress de Barcelona octubre 2016 – www.iotsworldcongress.com.

Compartir en: