skip to Main Content
BANSHEE, cas èxit ROKUBUN

BANSHEE

BANSHEE vol desenvolupar una tecnologia de navegació que combina senyals GNSS i Wi-Fi per aconseguir una navegació precisa i continua entre interiors i exterior.

Disseny IoT

Motivació De la tecnologia al producte final. Objectiu Utilitzar el potencial de disseny per augmentar la proposta de valor d'un…

Cas èxit Sitge

Edusat

La proposta didàctica utilitza imatges satèl·lit Sentinel i el programari al núvol: EO Browser.
Cas èxit GUTMAR

Satèl·lits ONESAT

GUTMAR participa fent peces tant de vol del satèl·lits, així com part de la tecnologia de terra, eines de muntatge, transport i test dels satèl·lits.