skip to Main Content
BANSHEE, cas èxit ROKUBUN

BANSHEE

NewSpace

Motivació

La 4a Revolució Industrial està a punt d’afegir al mercat milers de milions de dispositius mòbils automatitzats que representaran una nova demanda de navegació d’alt rendiment, precisa i assequible.

Aquests dispositius no poden confiar solament en els sistemes GNSS a causa de la manca de continuïtat de la senya i la seva escalabilitat limitada.

Objectiu

BANSHEE vol desenvolupar una tecnologia de navegació que combina senyals GNSS i Wi-Fi per aconseguir una navegació precisa i continua entre interiors i exterior. Aquesta tecnologia es validarà en dues escenaris: l’automoció i els serveis basats en la ubicació (LBS), ambdues en entorns urbans.

Solució tecnològica

BANSHEE proposa un nou sistema que combina mesuraments GNSS i Wi-Fi RTT (Round Trip Time, IEEE 802.11mc) en una tecnologia de posicionament híbrida capaç d’aconseguir una precisió mètrica en entorns urbans i interiors. Aquesta nova solució es basa principalment en dos elements: el motor de posicionament d’acoplamient GNSS + Wi-Fi RTT que s’implementa en el SDK de BANSHEE que s’executa en el dispositiu de navegació de l’usuari, a més d’un servei pels usuaris per recuperar la ubicació precisa dels WAP (Wireless access Points) visitbles utilitzats en el posicionament GNSS + Wi-Fi RTT.

Solució tecnològica desenvolupada conjuntament amb IDNEO, Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech i MOCA. 

Model de negoci

El model de negoci per explotar la proposta de valor de BANSHEE és llicenciar la llibrería software a un tercer.

Resultats

Amb BANSHEE s’ha aconseguit grans millores en la precisió de la localització de dispositiu de baix cost, especialment destacades en entorns urbans. A més a més, amb BANSHEE s’està millorant la precisió i el robust dels senyals gràcies als serveis de Galileu HAS (High Accuracy Service) i OS-NMA (Open Service Navigation Message Authentication).

Estat actual

El projecte BANSHEE continua en marxa i finalitzarà a finals de febrer de 2023. Actualment s’estan validant els casos d’ús BANSHEE en dos verticals: l’automoció i els serveis basats en la ubicació (LBS), també coneguts com a telèfons intel·ligents. Per obtenir més informació sobre el projecte, visita la seva pàgina web o seueix-los a Twitter (@BansheeGSA) o LinkedIn.

Compartir en: