skip to Main Content

Copernicus Contributing Mission – HYDRA Constellation

NewSpace

Motivació

La temperatura és una font de dades única que resulta clau per entendre l’activitat i els canvis a la Terra. De la mateixa manera que la febre pot advertir que una persona està patint un trastorn en les seves constants vitals o que pot estar malalta abans que apareguin altres símptomes més greus, entendre els canvis tèrmics sobre la superfície de la Terra ens alerta de riscos i proporciona una informació única que ajuda a poder preveure’ls, anticipar-se, combatre’ls i mitigar les seves conseqüències. Per exemple, la temperatura està molt lligada a la presència d’aigua, així que pot ser utilitzada per a la gestió d’aquesta a dins del territori. Addicionalment, com que la temperatura ens avisa de la presència de foc, es pot fer ús d’aquestes dades per una gestió dels incendis forestals, tant per a la prevenció, com per a la seva extinció. Però per poder fer servir aquesta font en l’àmbit operatiu, és important que les característiques de les dades respecte a la resolució espacial i temporal estiguin alineades amb l’aplicació. Actualment, és possible trobar dades d’alta resolució espacial, però només estan disponibles cada 15 dies. Per exemple, si un efectiu de bombers ha de detectar, trobar i apagar un incendi, no pot esperar que les dades estiguin disponibles en 10 dies: les necessiten de manera immediata. A més a més, es necessita saber on està localitzat i ubicat el foc amb una resolució prou bona per poder planificar i actuar amb precisió. Actualment, no existeix un sistema capaç de monitorar la superfície de la Terra amb alta resolució amb una freqüència superior a un dia, i aquest és la necessitat que Aistech està treballant per donar una solució.

Objectiu

L’objectiu del projecte és implementar un sistema per a la motorització d’aquests canvis en la temperatura i proporcionar eines operatives per poder decidir i actuar a partir d’aquesta informació. Això permetrà comprendre millor el passat, monitorar el present, i avançar-nos al futur.

Solució tecnològica

La solució desenvolupada per Aistech es basa en una constel·lació de satèl·lits que integra un sistema d’observació de la Terra basat en imatge tèrmica d’alta resolució, amb un sistema de comunicació bidireccional IoT-M2M. Les capacitats de les dades tèrmiques combinades amb el sistema de comunicació proporciona una nova eina més precisa, i gairebé en temps real, a qualsevol part del món, que contribuirà a millorar els processos de presa de decisions.

Model de negoci

El subministrament de dades sota demanda, que s’ajusten a necessitats concretes i situacions, a aquells agents, tant públics com privats, representa la línia estructural del model de negoci, bé sigui proporcionant-les directament a l’usuari final o bé posant-les a disposició a través de la xarxa de partners comercials i tecnològics.

Resultats

Aistech ha estat escollida per l’Agència Espacial Europea com una de les companyies més rellevants del sector New Space, havent estat seleccionada com a proveïdor de dades tèrmiques pel programa Copernicus a través del programa “ Copernicus Contributing Missions”.

Estat actual

Aistech està treballant en el desenvolupament de la segona iteració del sistema d’observació a la Terra que permetrà captar dades tèrmiques desde l’espai, millorant de manera significativa les capacitats de la primera versió. En paral·lel, s’està desenvolupant la segona versió del sistema de comunicació que ens permetrà la bidireccionalitat en la comunicació (Terra – satèl·lit & satèl·lit – Terra). Així mateix, s’estan desenvolupant sistemes d’intel·ligència geoespacial que basats en les dades pròpies obtingudes amb la constel·lació de satèl·lits, proporcionaran informació per lluitar contra el canvi climàtic, per a la gestió global dels recursos hídrics, la predicció i gestió d’incendis forestals i la miniaturització de la seguretat alimentària. En paral·lel, s’estan preparant els llançaments dels propers satèl·lits per l’any 2024, que significaran la posada en òrbita de l’evolució del sistema d’observació de la Terra.

 

Compartir en: