skip to Main Content
Imatge cas d'èxit I Think UPC

S&OP Planner

IA

Motivació

Optimització de la capacitat productiva en base a la demanda.

Objectiu

Aplicar tècniques avançades d’optimització algorísmica basades programació matemàtica per obtenir un escenari òptim de la capacitat de producció d’una planta d’acord amb una demanda, uns stocks i un conjunt de restriccions del procés. La solució òptima ve guiada per una funció objectiva (driver) que fa referència a com s’ha d’ajustar el estoc de cada període.

Solució tecnològica

El desenvolupament d’una aplicació que cobreixi totes les fases del procés de S&OP: Estadística, Col·laborativa, Demanda, Capacitat i PreS&OP i que també inclogui l’algoritme d’optimització que facilita l’obtenció de l’escenari òptim de producció.

Model de negoci

Adequació del producte al client en format projecte i servei de suport.

Resultats

La digitalització del procés de S&OP i l’optimització de tots els processos de decisió reduint l’esforç manual i incrementant la qualitat de les dades de suport que permeten prendre decisions ben informades.

Estat actual

La solució està en modalitat servei de suport i s’utilitza de forma continuada per l’execució del procés de S&OP.

Compartir en: