skip to Main Content

Eurecat

Aplega l’experiència de més de 450 professionals que generen un volum d’ingressos de 36 milions d’euros anuals i dóna servei a més de 1.000 empreses.

Cimitec

El CIMITEC  és el grup del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UAB, membre de la xarxa TECNIO, dedicat a recerca i…

CIMNE

L’International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) és un centre de recerca creat l'any 1987 al cor del la…

CIT UPC

CIT UPC és el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech i té l’objectiu de posar la…

CSIC

L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la investigació a Espanya i la…

CTTC

Institució de recerca sense ànim de lucre amb seu a Castelldefels (Barcelona), com a resultat d'una iniciativa pública de la Generalitat de Catalunya.

BSC-CNS

La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar i gestionar tecnologies de la informació per tal de facilitar el progrés científic.…