skip to Main Content

CIT UPC

IoT

Informació

CIT UPC és el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech i té l’objectiu de posar la capacitat de recerca universitària al servei de la innovació en les empreses partint de centres punters en recerca i transferència tecnològica.

Activitats

Enginyeria, Arquitectura, Ciències i Tecnologia. Són els quatre grans àmbits de coneixement al voltant dels quals gira l’activitat de transferència de tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Disposen d’un ampli coneixement en electrònica, sensòrica, hardware, software, transmissió d’informació i analítica de dades que els permet oferir solucions a diferents sectors com:

– Medi Ambient
– Gestió d’infraestructures
– Fabricació avançada
– Gestió de l’energia
– Health
– Construcció i domòtica
– Mobilitat

Ofereixen a les empreses solucions tecnològiques integrals, un suport tecnològic multidisciplinari i transversal per respondre a les seves necessitats i reptes tecnològics.

Contacte

Jordi Girona, 31 08034
934 054 690

Persona de contacte:

Jordi Martín
934 054 690