skip to Main Content

Connected Car

Motivació El 90% dels accidents de cotxe són causa d’errors humans, i gran part d’ells es podrien evitar si es disposèssin…

Smart Mobility Campus

Motivació El context s’engloba dins la Mobilitat Urbana i les problemàtiques de màxima actualitat que l’afecten; congestió del trànsit, pol·lució, contaminació…

i-ConnDrive

Motivació La societat avança cap a nous models de mobilitat i els hàbits dels consumidors estan canviant ràpidament. Els clients…

IGS Research + SPINWIRE

Motivació La mobilitat en aparcaments en exterior, càrrega/descàrrega, PMR, etc. no es controlava automàticament. Vam pensar a automatitzar aquest tipus…

Sensorització sector ferroviari

Motivació Obrir possibilitats en el sector ferroviari. Objectiu Sensoritzar un vagó de càrrega de sal. Solució tecnològica Sensors comercials amb…

Roawds ONE

Motivació Responem a la manca de mitjans per detectar accidents a la carretera. La seguretat vial encara té molta oportunitat de…