skip to Main Content

Ctrl4 Enviro

IoT

Information

Provinent de la sensorització, monitoratge i control optimitzat per a aconseguir eficiència energètica i d’altres recursos, Ctrl4 Enviro incorpora actualment anàlisi d’imatge per computador com a sistema avançat de detecció d’esdeveniments per tal de complementar els sensors convencionals.

Activities

– Sistemes de visió intel·ligent personalitzats aplicats a la detecció, caracterització i comptatge de persones, vehicles, animals; colorimetria, fuites de gasos, etc.
– Aplicació a sistemes d’informació en Smart Cities, estacions d’esquí, gestió d’aparcaments (reconeixement de plaques de matrícula de vehicles en moviment), smart surveillance, control d’instal·lacions tècniques en edificis i altres.
– Projectes en curs a Barcelona, França, Itàlia, Àustria o Hongria.

Contact

Avda. Can Domènech, Edifici Eureka Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona 08193, Bellaterra
618574307

Contact person

Anton Gomà
618574307

Casos d'èxit

Projecte Blue Snow

Ctrl4 Enviro

Motivació L’accés molt estacionalitzat (caps de setmana de l’hivern) a les estacions d’esquí comporta un repte de gestió òptima dels seus recursos, destacant entre ells els remuntadors, consumidors del 50%…

IoT