skip to Main Content

Ciberseguretat

Motivació Donar suport a matèries de ciberseguretat basades en dispositius de nova creació. Objectiu Resoldre la problemàtica de realitzar noves…

Light Eyes – Apolo Analytics

Motivació Cada cop més, organitzacions i empreses estan utilitzant dispositius IoT i amb l'arribada del 5G, encara s'utilitzarà un nombre…