skip to Main Content

Gestió automatitzada de la logísitca “in house”

IoT

Motivació

PKW gestionava les seves activitats logístiques de la planta d’Abrera de manera convencional, com milers de centres logístics. Resumidament, els carretillers anaven donant voltes per la planta, visualitzant necessitats logístiques per part dels operaris de producció (embalatges de recanvis d’automoció).

Aquests, mentre treballaven, estaven atents a poder visualitzar un carretiller per demanar-li una tasca logística (retirada de contenidor, subministrament d’embalatges, etc). Activitat moltes vegades que no era trivial, donada el petit nombre de carretillers i en moviment continu per la planta.

En definitiva, una logística “in house” on decidia l’humà, i on els anys d’experiència a la planta eren importants enfront de personal menys expert. Tot i l’alt nivell d’experiència, PKW tenia identificada una sèrie de ineficiències logístiques amb aquest model de gestió convencional.

Objectiu

– Millorar la productivitat en les operacions logístiques de la planta per ser més competitiu en un sector altament globalitzat.
– Implementar una solució de monitorització de la planta.
– Implementar una eïna tipus ‘Andon Management’.
– Disposar d’un repositori real de dades històriques per fer consultes i treure conclusions de millora a la planta per part de l’equip d’enginyeria de processos.

Solució tecnològica

Projecte ‘Claus en mà’, implantació de la solució BBiG a tota la planta.BBiG, son les sigles alemanyes ‘Beschleunigen der Information in Problemlösungsprozess und Gabelstaplerfahrer Management’, que es tradueix com ‘accelerar el procés de la informació per a la resolució de problemes i gestió de carretillers’.BBiG és la plataforma sw que comercialitza INGEDETEC i que pertany a la suite ITK (www.itksuite.com), te com objectiu maximitzar l’eficiència en la gestió de totes les necessitats de la logística de la fàbrica així com el reaprovisionament de materials als llocs de treball.La plataforma treballa a temps real i online, monitoritzant i registrant totes les tasques realitzades, % saturació recursos logístics, etc.Es fonamenta en els principis de la metodologia Lean Manufacturing, incidint especialment a eliminar un dels 7 desaprofitaments (muda): el moviment o transport innecessari de contenidors, caixes o materials que no aporten valor al producte.BBiG, com totes les solucions de la suite ITK, pertanyen a la INDUSTRIA4.0 i es basa 100% en tecnologies internet. Mitjançant xarxa Wifi, terminals TabletsPC convencionals i accès a hosting remot (Cloud) a la eina, PKW disposa d’un sistema MES (Manufacturing Execution System) ‘manual’ amb una innovadora captura de dades de planta que sense aquesta solució seria imposible ja que son llocs de treball totalment manuals (no hi ha màquines ni controls PLC).

Model de negoci

La dilatada experiència de INGEDETEC en implantacions “claus en mà” acrediten com per estimar amb un alt grau d’encert, els estalvis econòmics i millores que es podrien assolir per a cada cas d’estudi.Els resultats definitius obtinguts a la planta d’Abrera de PKW son molt similars a la estimació que es va fer previament a la implantació i sobradament han avalat la viabilitat económica del projecte.

Resultats

Mesuraments mitjançant reportings de BBiG després de 3 mesos de funcionament,Augment de la productivitat, amb una plantilla per torn de 24 operaris i 4 carretillers:
– Operaris de producció: +6% embalatges/h*persona
– Operaris logistics (carretillers): +15% serveis/h*persona
Indicadors de rendiment econòmic de projecte:
– Periode de retorn: 8 mesos
– Estalvi econòmic: 27.000eur/any
Altres resultats qualitatius,
– Millor relació amb clients. Fiabilitat d’entregues
– Operacions amb menys caràcter d’urgència
– Menys estrès en els llocs de treball, per als operaris de producción i logística
– Monitorització real (online i a temps real) de l’estat de la planta
– Eliminació d’aturades productives per carències logístiques
– Aplicació d’accions de millora continua (Kaizen) respecte distribució d’espaïs (layout) per millorar la eficiència logística (proximitat i minimització de recorreguts)

Estat actual

Operatiu, autònom i funcionant ininterrompudament en la planta d’Abrera de PKW, un espai diàfan per a activitats logístiques del sector recambi d’automoció que disposa de 24.000m2.

Compartir en: