skip to Main Content
Cas èxit Alphanet

Projecte de lectura de matrícules de Cambrils

Integració d'eines tecnològiques de gran valor afegit al Cos de Policia de Cambrils per al control automàtic de vehicles i la millora dels indicadors referents a seguretat ciutadana i viària.