skip to Main Content

FECEMINTE

FECEMINTE (Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions) és una associació empresarial catalana sense ànim de lucre, que agrupa i representa les…

GoStem Space

NewSpace activities related to education, talent creation and youth empowerment in the field of engineering.

ISACA Barcelona

Associació sense ànim de lucre dedicada a la certificació. ISACA és una associació professional internacional centrada en el govern de les TI.

​Fundació .cat

Treballa per accelerar la transició digital en els territoris de parla catalana i per posicionar els usuaris del domini .cat com a comunitat cultural, digitalment activa i pionera al món.

Segur.cat

Associació per al foment de la ciberseguretat, resiliència i privadesa de les dades.

Frontera Espacial

Specialised media and outreach in the space industry and fact checker for industry-related events.

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

La seva missió és detectar, dissenyar i executar de forma col·laborativa projectes compartits que permetin a les universitats catalanes augmentar la seva eficiència mitjançant l’explotació d’economies d’escala i de sinergies.