skip to Main Content

​Fundació .cat

IoT
Blockchain
Cybersecurity
AI

Information

El propòsit de la Fundació .cat és treballar per accelerar la transició digital en els territoris de parla catalana i per posicionar els usuaris del domini .cat com a comunitat cultural, digitalment activa i pionera al món. I tot això ho porta a terme mitjançant una gestió del registre del nom de domini d’Internet .cat i de les activitats fundacionals de caràcter més comunitari, guiada per estratègies disruptives, transversals i amb tracció col·laborativa.

Aquesta dualitat del propòsit fundacional per impulsar la societat digital en els territoris de parla catalana comporta una doble missió. Per una banda, fer créixer el domini .cat mitjançant solucions i serveis digitals de valor afegir i en català en la intersecció de les tecnologies digitals, la innovació i els territoris de parla catalana. Per l’altra, ser una plataforma catalitzadora de l’ecosistema digital en els territoris de parla catalana i del català a Internet.

Activities

Dins de l’entorn de dominis .cat:
– Cerca proactiva d’amenaces i abusos als webs que tenen un domini .cat com a porta d’entrada.
– Immobilització de dominis problemàtics i resposta específica segons la causa.
En l’àmbit de comunitat catalana a Internet:
– Proposta de serveis amb valor afegit centrats en la privacitat.
– Capacitació i reducció de la bretxa digital en els aspectes de seguretat de la informació.
– Conscienciació en l’àmbit de descoberta de fraus als usuaris finals.

Contact

Pl. Nova, 5, 7a planta, 08002, Barcelona

Contact person

Pep Masoliver
936750354