skip to Main Content

Triksel

Ciberseguretat

Informació

Triskel Security s’especialitza en elevar la resiliència cibernètica dels seus clients a través de diversos serveis, incloent-hi auditories de seguretat, exercicis d’equip vermell, assessorament i formacions personalitzades.

Activitats

REVISIÓ DE SEGURETAT
Les revisions de seguretat són avaluacions sistemàtiques de la infraestructura de seguretat, les polítiques i els procediments d’una organització per identificar vulnerabilitats, avaluar el compliment dels requisits normatius i garantir l’adhesió a les millors pràctiques. Realitzades per professionals experimentats en ciberseguretat, les revisions de seguretat abasten diverses avaluacions com revisions de codi font, proves de penetració, escaneigs de vulnerabilitats i avaluacions d’infraestructura.

 

 EXERCICIS “RED TEAM”

L’equip vermell és una metodologia proactiva d’avaluació de ciberseguretat que simula atacs del món real per avaluar de manera exhaustiva la postura de seguretat d’una organització. Al emular les tàctiques, tècniques i procediments (TTPs) d’actors maliciosos, els equips vermells identifiquen vulnerabilitats en els dominis digital, físic i social, descobrint debilitats que les mesures de seguretat tradicionals podrien passar per alt. Aquest enfocament proporciona informació valuosa sobre la preparació d’una organització per defensar-se contra amenaces sofisticades, permetent la mitigació proactiva de riscos, la millora dels controls de seguretat i l’optimització de les capacitats de resposta a incidents. L’equip vermell capacita les organitzacions per reforçar les seves defenses, mitigar possibles violacions i protegir els seus actius crítics contra amenaces de ciberseguretat en evolució.

 

INTEL·LIGÈNCIA DE AMENACES I MONITORIZACIÓ DE LA WEB FOSCA
La intel·ligència de amenaces i la monitorització de la web fosca són components essencials d’una estratègia proactiva de ciberseguretat, destinats a identificar, analitzar i mitigar amenaces potencials abans que es materialitzin en atacs. La intel·ligència de amenaces implica la recopilació, anàlisi i difusió d’informació sobre amenaces cibernètiques i actors de amenaces. Mitjançant la monitorització de diverses fonts, incloent-hi fòrums oberts, xarxes socials i mercats clandestins a la web fosca, les organitzacions poden obtenir informació sobre amenaces emergents, nous vectors d’atac i indicadors de compromís (IOCs).

 

VIRTUAL CISO
Els serveis de vCISO proporcionen a les organitzacions l’accés a professionals experimentats en ciberseguretat que actuen com a consellers de confiança, guiant la presa de decisions estratègiques i supervisant la implementació de mesures de seguretat robustes. A mesura que les organitzacions confien cada vegada més en les tecnologies digitals per dur a terme els seus negocis, el paper d’un CISO esdevé fonamental per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació sensible i els actius crítics.

Contacte

Carrer de Bailen 11, Baixos

Persona de contacte: