skip to Main Content

RDI network

Ciberseguretat
NewSpace

Informació

RDI network és una empresa d’enginyeria establerta a Barcelona (Espanya) el gener de 2020 amb la missió d’acompanyar els seus clients en el seu viatge per la nova economia espacial, presenciant la convergència de l’espai, internet i la seguretat. La xarxa RDI està activa en àrees diferents però complementàries, especialment les relacionades amb la indústria espacial amunt d’enginyeria de ciberseguretat, disseny i implementació de sistemes segurs i xarxes espacials.

Activitats

Activitats clau de RDI network:

 • Enginyeria de ciberseguretat per a l’espai (anàlisi d’amenaces i avaluació de riscos (TARA) de sistemes espacials complexos
 • Especificació de requisits de seguretat per complir els objectius de ciberseguretat del programa
 • Anàlisi de vulnerabilitats per trobar debilitats de seguretat de vehicles espacials o sistemes terrestres
 • Proves de penetració de components específics o sencers petits sistemes de vehicles per satèl·lit)
  Disseny i implementació de sistemes segurs (Arrencada segura i actualitzacions OTA per a la seguretat durant tota la vida útil del sistema
 • Mesures de seguretat per als protocols de comunicació espai-terre i espai-espai
 • Distribució Linux totalment personalitzada i segura per a satèl·lits petits
 • Enduriment del realtime OS)
  Xarxes espacials (R+D de tecnologies de xarxes en entorns restringits
 • Requisits i especificació de disseny de protocols d’operacions i comunicacions intra i internaus espacials
 • Desenvolupament de software i eines de suport per a protocols i algorismes de xarxes de satèl·lits
 • Simulació, emulació i prototipatge de xarxes espacials i valoració del seu rendiment)

Persona de contacte:

Juan José Grosso