skip to Main Content

Kreios Space

NewSpace

Informació

Kreios Space investiga i desenvolupa un sistema de propulsió elèctric per a satèl·lits en òrbites terrestres molt baixes.

Activitats

Kreios Space aporte un sistema que permet als satèl·lits, tant de telecomunicacions com d’observació terrestre, establir-se de forma indefinida en òrbites terrestres molt baixes.

Contacte

Rbla. Sant Isidre 18, 08700, Igualada

Persona de contacte:

Adrián Senar Tejedor
+34 622 46 25 01