skip to Main Content

Inkan

IoT
Blockchain
Ciberseguretat

Informació

Inkan és una plataforma que combina ciberseguretat i web3 per crear fluxos de treball basats en imatges verificades i fiables, reduint costos, evitant fraus i elevant els estàndards de transparència, principalment als sectors de TIC, d’assegurances i de notícies.

Activitats

Inkan ofereix la seva tecnologia mitjançant una plataforma clau en mà i una API per a integracions amb sistemes i fluxos actuals de clients, creant canals segurs per a les imatges, les seves metadades i informació de traçabilitat.

La càmera d’Inkan redefineix l’expressió “capturar el moment”, associant les imatges que produeix amb el lloc, l’hora, el dispositiu i l’usuari exactes. Gràcies a la tecnologia blockchain i la ciberseguretat, les dades estan protegides i segellades per capes antimanipulació. Qualsevol pot comprovar fàcilment l’autenticitat i la informació d’origen d’una imatge. Es pot saber amb certesa si s’ha modificat d’alguna manera. Cada contingut creat amb la plataforma d’Inkan té el seu propi enllaç d’autenticitat, on viuen totes les dades de traçabilitat i certificació. Amb aquest enllaç es pot interactuar fàcilment amb clients, proveïdors i socis, i distribuir les imatges fiables i informació de procedència.
Amb el núvol d’Inkan, els seus clients poden gestionar els continguts i els enllaços d’autenticitat, certificar documentació i crear tasques d’inspecció i assignar-les a usuaris dins i fora de l’organització, entre d’altres atributs.

Contacte

Plaça de Pau Vila 1, Bloc A, Planta 3, Porta 3A, 08003, Barcelona

Persona de contacte:

Mauro Achille
676355314