skip to Main Content

Fluendo

IoT
IA

Informació

Fluendo és una empresa líder de solucions multimèdia basades en GStreamer, un framework open-source i multiplataforma. El seu portfoli de solucions programari inclou des de còdecs optimitzats d’àudio i vídeo fins a aplicacions de visió per computador per sistemes encastats (embedded). També ajuda altres empreses a millorar els seus processos i productes amb una branca de consultoria.

Activitats

Les activitat que desenvolupen vinculades a les comunitats DCA són:

  • IoT: dotar els dispositius IoT i Edge amb capacitats multimedia i de visió per computació encastant i optimitzant els paquets cas per cas.
  • IA: utilitzen eines d’IA per optimitzar els codecs així com per desenvolupar funcionalitats de visió per computador.

Contacte

Carrer de Jordi Girona, 29
936 034 235

Persona de contacte: