skip to Main Content

Fluendo

IoT

Informació

Fluendo és una empresa líder de solucions multimèdia basades en GStreamer, un framework open-source i multiplataforma. El seu portfoli de solucions programari inclou des de còdecs optimitzats d’àudio i vídeo fins a complexes aplicacions de reproducció de contingut en streaming.

Activitats

Des d’un punt de vista tècnic, el framework GStreamer està dissenyat per a facilitar la generació d’aplicacions que gestionen streams d’àudio i vídeo, donant als desenvolupadors la capacitat de processar qualsevol tipus de flux. Des d’un punt de vista d’usuari, GStreamer millora substancialment l’experiència multimèdia, ja que els arxius de vídeo i d’àudio es reprodueixen sense problemes, mentre que el consum de memòria es redueix al mínim.

Contacte

Avinguda Diagonal, 579, 08014 Barcelona
(+41) 78 205 45 77

Persona de contacte: