skip to Main Content

Bullhost Cloud Services

IoT
Ciberseguretat
Bullhost

Informació

Bullhost és una companyia espanyola especialitzada en la prestació de serveis convergents i integrals de ciberseguretat, continuïtat de negoci, cloud i sistemes avançats per a empreses. Compte amb 2 “datacenters” propis ubicats a L’Estat Espanyol i tres associats a Madrid, París i Amsterdam. Realitza una forta aposta per una visió integral a través del Centre d’Operacions de Seguretat (SOC) propi per a la ciberseguretat, que inclou aspectes funcionals, operatius, legals i tècnics, proporcionant un servei proper, de qualitat, que incorpora propostes en l’àmbit de seguretat ofensiva, defensiva i de recuperació davant de contingències i ciberatacs per part d’un equip format per més de quaranta persones.

Activitats

A Bullhost oferim els nostres Serveis en base al marc NIST

• Identificació: identifiquem i gestionem els actius d’informació crítica, avaluant els riscos i establint prioritats per protegir-los.

AUDITORIES DE CIBERSEGURETAT AUDITORIES DE VULNERABILITATS
XARXA TEAM
FORMACIÓ I CONSIENCIACIÓ INVENTARIAT D’ACTIUS

• Protecció: Implementar mesures de seguretat adequades per protegir els actius d’informació i mitigar els riscos identificats.
SEGMENTACIÓ OT
SECURITZACIÓ DE DOMINI
PROTECCIÓ DE LA DADA
FIREWALLING, EDR, NAC, WAF, DLP

• Detectació: Desenvolupant i desplegant sistemes i processos de detecció per identificar ràpidament les amenaces i esdeveniments de seguretat.

SIEM
MONITORITZACIÓ, ALERTA, GESTIÓ i OPERACIÓ DE SOLUCIONS

• Resposta: Estableixen plans de resposta davant d’incidents per abordar i contenir les amenaces de seguretat de manera efectiva quan es produeixin.

INTERVENCIONS SOC

• Recuperació: I si tot això falla restaurar les operacions normals i recuperar la funcionalitat després d’un incident de seguretat, així com fer millores i lliçons apreses per enfortir la resiliència en el futur

CONTINUÏTAT DE NEGOCI
CÒPIES DE SEGURETAT
DISASTER RECOVERY PLA

Contacte

C/ d'Alemanya 16

Persona de contacte:

Jordi Bretx Comamala
637449262