skip to Main Content

Biyiud

Blockchain
IA

Informació

Biyiud és una plataforma tecnològica que incentiva i connecta la producció i el consum sostenibles facilitant que els consumidors adquireixin productes i serveis de genuí impacte positiu i ajudant a les marques sostenibles a captar i fidelitzar clients de manera efectiva.

Activitats

  • Converteixen l’impacte positiu dels agents del mercat en un EcoValor o actiu digital de ‘valor en sostenibilitat’ (mesurat en punts BYD), el registren a la cadena de blocs per fer-ho traçable, transparent i fiable, i permeten el seu intercanvi en les transaccions comercials per acumular-lo en un rànquing de sostenibilitat que funciona com un indicador ecoreputacional per a les xarxes.
  • Empoderen el consumidor en l’avaluació de la sostenibilitat de les empreses. Faciliten l’accés a la informació sobre el consum elèctric renovable als consumidors i prosumidors, així com la comprensió de la informació sobre la sostenibilitat de les empreses mitjançant un indicador únic calculat en temps real.
  • Combateixen el greenwashing (falsament sostenible empresarial), el greenpremium (alt preu dels productes sostenibles) i faciliten la captació i fidelització de clients a les empreses sostenibles.
  • Ajuden les ciutats a incentivar la participació dels ciutadans en els serveis sostenibles urbans.
  • Incentiven la participació de les persones en la ciència ciutadana.

Contacte

Empren UPC - Campus Nord UPC

Persona de contacte:

Manuel Villa
617183202