skip to Main Content

BCN Drone Center

Drons
NewSpace

Informació

BCN Drone Center és un centre de proves d’UAS amb espai aeri segregat, pistes aterratge i totes les instal·lacions necessàries per avançar en aquesta tecnologia. Situat en una zona amb un clima mediterrani favorable, BCN Drone Center ofereix l’entorn ideal per al desenvolupament i les proves d’UAS, i un espai idilic per a realitzar presentacions comercials, el que hem batejat com a “Drone Events”.

Activitats

Amb més de 20 anys d’experiència en el sector d’UAS, ofereixen serveis complets per posar en marxa qualsevol projecte o idea d’UAS al mercat. Des de la concepció inicial fins a la implementació comercial final, els abasten estudis de viabilitat, projectes de I+D, consultoria tecnològica, estudis de mercat, compliment regulatori, formació, i tota la cadena de proves, avaluació i certificació.

Caracteristiques principals:

  • Espai Aeri Segregat Oficial de 50 km2 i 5.000 peus sobre el nivell del mar (ASL)
  • Edifici bioclimàtic equipat amb estació de control a terra, taller, oficina, sala de reunions i hangar
  • Drone Hub. Aquest aglutina professionals internacionals destacats de diferents
    àmbits d’expertesa per compartir el seu coneixement a través de cursos pràctics
  • Usuaris de més de 100 nacionalitats han gaudit dels nostres serveis

Contacte

Camí de l’Espinoi s/n, 08180, Moià, Barcelona, Spain
931036034

Persona de contacte: