skip to Main Content

Applus+ Laboratories

IoT
Drons
Ciberseguretat
NewSpace

Informació

Applus+ Laboratories proporciona serveis d’assaig i certificació per millorar la competitivitat dels productes fomentant la innovació. Donem suport al desenvolupament i validació de drons, eVTOL, vehicles elèctrics, ciberseguretat, dispositius IoT. Col·laborem amb els nostres clients en àmbits com els nous materials, la fiabilitat, la compatibilitat electromagnètica o la connectivitat.

Activitats

  • Serveis d’assaig i certificació per tot tipus de drons i accessoris, incloent tant els assaigs de vol com els assaigs en laboratori. Som Organisme Notificat per l’abast complet de certificació de drons segons el Reglament Europeu (EU) 2019/945.
  • Participació en projectes d’innovació per investigar i desenvolupar drons orientats a l’ús intern en magatzems i entorns industrials.
  • Assaigs de desenvolupament per naus eVTOL, tan en vol com en laboratori. Bancs d’assaig avançats, fets a mida, per a la seva incorporació en les instal·lacions del client.
  • Assaigs de compatibilitat electromagnètica, radio i ambientals, per la certificació i l’accés al mercat de dispositius electrònics, wireless i IoT.
  • Avaluacions de ciberseguretat de software i hardware, pel seu ús en àmbits que requereixen alts nivells de seguretat com aeronàutica, automoció, industria, pagament i identificació, o IoT.
  • Certificació de sistemes de gestió de la seguretat de la informació ISO 27001, qualitat de software ISO 25000 i certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

Contacte

UAB Campus, Ronda de la Font del Carme s / n, 08193 Bellaterra
935 672 000

Persona de contacte:

Davide Brandano (Drones) / Nacho Satue (System Certification) / Guillem Malagarriga (Cybersecurity)
935 672 000