skip to Main Content

Aine Informàtica

IoT
IA

Informació

Aine Informàtica ajuda empreses logístiques i indústries a superar els reptes tecnològics del seu sector. Amb més de 25 anys d’experiència, ofereixen solucions de control de flotes i actius logístics, mobilitat, gestió documental, peticions comercials i producció, entre d’altres.

Activitats

Les seves solucions software abasten la cadena de subministrament i el transport per carretera i intermodal. Algunes de les solucions són:

  • Planificació i optimització de rutes
  • Seguiment del transport
  • Localització d’actius amb tecnologia IoT
  • Gestió documental del transport i cadena de subministrament
  • Control de producció i aprovisionament

Utilitzen les noves tecnologies com a eina per cobrir necessitats inexplorades del sector i, així, incrementar el rendiment diari dels seus clients.

Contacte

Sant Cosme, 121, Terrassa (Barcelona)
660 787 498

Persona de contacte:

Cristina López
607 219 337