skip to Main Content

Aine Informàtica

IoT
AI

Information

Aine Informàtica ajuda empreses logístiques i indústries a superar els reptes tecnològics del seu sector. Amb més de 25 anys d’experiència, ofereixen solucions de control de flotes i actius logístics, mobilitat, gestió documental, peticions comercials i producció, entre d’altres.

Activities

Les seves solucions software abasten la cadena de subministrament i el transport per carretera i intermodal. Algunes de les solucions són:

  • Planificació i optimització de rutes
  • Seguiment del transport
  • Localització d’actius amb tecnologia IoT
  • Gestió documental del transport i cadena de subministrament
  • Control de producció i aprovisionament

Utilitzen les noves tecnologies com a eina per cobrir necessitats inexplorades del sector i, així, incrementar el rendiment diari dels seus clients.

Contact

Sant Cosme, 121, Terrassa (Barcelona)
660 787 498

Contact person

Cristina López
607 219 337