skip to Main Content

La DCA-IA és la comunitat de la Digital Catalonia Alliance que integra empreses, centres de recerca, administracions públiques i altres entitats que desenvolupen, integren, implementen o ofereixen solucions tecnològiques en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial.

La Intel·ligència Artificial és una disciplina de la informàtica, dedicada al desenvolupament d’algorismes, que permet que les màquines prenguin decisions intel·ligents o, si més no, que es comportin com si tinguessin una intel·ligència semblant a la humana. Aquesta tecnologia té potencial per aplicar-se en una infinitat de camps i sectors, alguns dels quals ha aconseguit implementar-la amb resultats rellevants. És, per tant, una de les disciplines que tindrà més poder i influència en el model de societat i d’economia del futur. A Catalunya, s’espera que en 2030 la Intel·ligència Artificial generi un increment addicional del PIB del 0,8%.

La DCA-IA és un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (CATALONIA.AI), juntament amb el CIDAIAIRA i l’OEIAC, una estratègia que estableix les prioritats i les línies d’actuació per tal de convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial.

Dins del marc de CATALONIA.AI, s’impulsa el mapeig de l’ecosistema d’IA a Catalunya amb l’objectiu identificar i visualitzar les empreses i agents de l’ecosistema català al voltant de la Intel·ligència Artificial i l’economia de les dades.

Serveis

Ser soci de la DCA té molts avantatges.

Coneix amb detall tot el que et podem oferir.

Més oportunitats de negoci per a les empreses de l’àmbit tecnològic

Participació i visibilitat en fires i congressos del sector tecnològic

Sinergies i accés a espais de treball amb membres de les diferents comunitats

Connexió amb l’ecosistema d’innovació

Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures

Accés a fonts de finançament