skip to Main Content

La DCA-Blockchain és la comunitat de la Digital Catalonia Alliance que agrupa empreses, centres de recerca, administracions i altres entitats que desenvolupen, integren, implementen o ofereixen solucions tecnològiques basades en la tecnologia Blockchain.

La tecnologia Blockchain és la plataforma sobre la qual convergiran altres tecnologies de nova generació i que farà possible una transformació digital amb més transparència, confiança i seguretat. Aquest és un sector amb un gran potencial de creixement econòmic i de generació d’ocupació. Catalunya disposa d’un ecosistema molt ric d’empreses dedicades a l’oferta de solucions Blockchain, la majoria d’elles són PIMES. A dia d’avui, la tecnologia Blockchain s’aplica amb més força a sectors com el del retail, l’alimentari, el financer i en la gestió de dades i certificacions.

Serveis

Ser soci de la DCA té molts avantatges.

Coneix amb detall tot el que et podem oferir.

Més oportunitats de negoci per a les empreses de l’àmbit tecnològic

Participació i visibilitat en fires i congressos del sector tecnològic

Sinergies i accés a espais de treball amb membres de les diferents comunitats

Connexió amb l’ecosistema d’innovació

Accés a coneixement, tecnologia i infraestructures

Accés a fonts de finançament