skip to Main Content

Jardins verticals amb connectivitat

Motivació Aquest projecte sorgeix de la necessitat de l’empresa Verdtical de poder integrar en els seus jardins un sistema intel·ligent…