skip to Main Content

Control de Temperatura

Motivació Supermercats, laboratoris, farmàcies, hospitals, etc. contenen moltes neveres o cambres de fred on s’emmagatzemen diferents productes. El principal problema…