skip to Main Content

Projecte Bitrace

IoT

Motivació

El projecte es va iniciar en requerir el desenvolupament a mida a partir de la necessitat expressa dels clients del sector de la logística i l’automoció. Posteriorment, producte estandarditzat i aplicable a altres clients o casos d’ús similars.

Objectiu

Seguiment i traçabilitat de contenidors de material per a una posterior gestió de la logística.

Solució tecnològica

Tecnologia: RFID, Plataforma: Hardware/Software propis de Maccion.Geolocalització INDOOR/OUTDOOR -> Sistema de captació de dades -> Solució de valor.Desenvolupament i implantació en fases pactades amb el client.

Model de negoci

Inversió directa del client + ajuts CIAC (Clúster de l’Automoció de Catalunya).

Resultats

Sistema vàlid on el Sistema Kanban sigui aplicable: reducció del temps de resposta 50% i reducció de l’inventari 40%.

Estat actual

Segueix operatiu. Noves tecnologies de geolocalització ja incorporades: Sigfox, LoraWAN, Beacon i UWB.

Compartir en: