skip to Main Content

UP2Smart

IoT
Blockchain
IA

Informació

UP2Smart ofereix serveis especialitzats de desenvolupament de programari per a l’anàlisi de qualsevol classe de dades (dades quantitatives i qualitatives, text, imatges, vídeos) basats en Intel·ligència Artificial (IA) per satisfer les necessitats dels seusclients, centrant-se en l’anàlisi automàtica de dades, inspecció automàtica, monitoratge, aplicacions de seguretat i salut.

Activitats

Programari per a l’anàlisi de qualsevol mena de dades basades en Intel·ligència Artificial (IA).

Contacte

Avinguda Països Catalans, 18, 43007, Tarragona

Persona de contacte:

Genís Sió Folch
629745188