skip to Main Content

Steema Software

IoT

Informació

Steema Software es va fundar el 1996 i es dedica al desenvolupament d’eines de visualització de dades amb finalitats d’anàlisi estadística, resolució de problemes i informes.  La principal línia de producte són les llibreries gràfiques per programadors, amb la recent incorporació d’una plataforma d’anàlisi que connecta i reprodueix informació sensorial IoT per la seva visualització i anàlisi.

Activitats

Steema, com a proveïdor de fa molts anys de components de programari per a la indústria, respon a les noves tendències i possibilitats tecnològiques aprofitant les seves pròpies llibreries de components per crear solucions verticals per sectors industrials rellevants.

La plataforma d’anàlisi Visamic proporciona un entorn on gestionar, recopilar i visualitzar dades de diverses fonts sensorials, millorant-ne la comprensió a través del seguiment i l’anàlisi estadístic, i el control mitjançant alertes i accions. Visamic ofereix un valor afegit a través de l’extracció de resultats analítics per sistemes de gestió de BI. Visamic s’adreça als administradors i ofereix un API per l’accés del programador.

Contacte

Av. Montilivi 33, 17003 - Girona
972 21 87 97

Persona de contacte:

Marc Meumann
972 21 87 97