skip to Main Content

STAR-Barcelona

NewSpace

Informació

STAR-Barcelona és una filial propietat de STAR-Dundee. L’activitat de l’empresa se centra en R+D, disseny d’ASICs i IPs relacionats amb SpaceFibre, un protocol de comunicacions embarcades per construir xarxes i enllaços d’alta velocitat (multi-Gbit/s).

Activitats

L’activitat principal d’STAR-Barcelona se centra en el desenvolupament d’IPs per SpaceFibre. L’equip també contribueix al disseny en FPGA dels equips de prova i desenvolupament (EGSE) de STAR-Dundee i ha participat en projectes de recerca i innovació, com Hi-SIDE (https://www.hi-side.space/), guanyador de l’Innovation in Space Award 2022 a l’European Space Forum.

Contacte

Avd/Cerdanyola, 79 - 81, Planta 1, Oficina 11, Sant Cugat del Vallès

Persona de contacte:

Alberto González
934059102