skip to Main Content

SINERGIA TELECOM, SL

IoT
NewSpace

Informació

Enginyeria i consultoria de radiocomunicacions, per acompanyar les empreses en la tramitació d’autoritzacions d’ús de l’espectre (projectes, certificacions, gestions amb la Dirección de Servicios Espaciales del Ministerio)

Activitats

Projectes tècnics i certificació d’estacions terrenals de comunicacions per satèl·lit

Contacte

Ctra de Valls, 13

Persona de contacte: