skip to Main Content

SHAKEUP CONSULTING SL

IA

Informació

Acompanyen les empreses amb solucions innovadores en el procés de gestió i transformació de l’experiència del client.

Activitats

Serveis de IA aplicats a l’experiència del client:

  • Anàlisi de sentiment: Processament del llenguatge natural de les investigacions de mercat, comentaris a les xarxes socials, etc.
  • Segmentació: Classificació dels clients en grups basats en característiques similars per a una atenció personalitzada. • Personalització: Oferiment d’experiències úniques a cada client segons les seves preferències i comportaments.
  • Aprofundiment: Comprensió més profunda dels clients i les seves motivacions. • Optimització de preus: Ajustament dinàmic dels preus per a maximitzar els beneficis.
  • Automatització de tasques repetitives: primeres interaccions, gestió de queixes i resolució de problemes.
  • Churn (millora de ratis d’abandonament): Reducció de la pèrdua de clients amb anàlisi predictiva.

Serveis aplicats a la Intel·ligència de mercats:

  • Geomàrketing: Estudis per a la determinació d’ubicacions de punts de venda òptims. Per a la xarxa de franquícies. Utilitzem el Big Data pel càlcul d’isòcrones, àrees d’influència i la superposició i combinació de diferents capes d’intel·ligència comercial.
  • Vigilància tecnològica amb RPA: Benchmarks.

Contacte

Sant Antoni Abat 3

Persona de contacte:

Marc Gangonells
931131630