skip to Main Content

s::can Messtechnik GmbH

IoT

Informació

s::can Messtechnik GmbH, fundada l’any 1999 a Viena, és una empresa dedicada plenament al monitoratge de la qualitat de l’aigua on-line. Els productes s::can mesuren a temps real un ampli rang de paràmetres en aigua potable, residual i aplicacions industrials i mediambientals. Són precisos, intel·ligents, robustos i necessiten molt poc manteniment.

Activitats

– Optimització en l’operació dels actius d’empreses gestores d’aigua potable i aigua residual mitjançant el monitoratge de la qualitat de l’aigua en continu. Tant en les estacions de tractament com en les xarxes de distribució i clavegueram.
– Estalvi de reactius i major control dels processos de producció i depuració d’indústries lleteres, cerveseres o papereres, entre altres.

Contacte

Ciutat de Granada 28 bis, 1a planta, 08005 Barcelona
930218447

Persona de contacte:

Jordi Raich Montiu
930218447