skip to Main Content

Pervasive Technologies

IoT
IA

Informació

Empresa especialitzada en la construcció de solucions predictives cloud i edge mitjançant l’ús d’IA avançada, Machine Learning i Deep Learning. Principal activitat en l’aplicació d’aquestes tecnologies per al tractament intel·ligent d’imatges i vídeo.

Activitats

– Extraiem intel·ligència operacional de vídeos i imatges mitjançant l’aplicació de tecnologies d’intel·ligència artificial. Una de les nostres línies principals d’actuació consisteix a incorporar aquesta intel·ligència operacional en dispositius IoT (GPU amb AI embedded). Això ens permet proveir de solucions ‘edge’ en entorns d’alta disponibilitat, sistemes crítics, manufactura avançada i més.
– Gamma de dispositius en creixement per cobrir les necessitats del mercat.
– Innovació continuada i relació de partenariat amb companyies punteres en fabricació de GPU’s (NVIDIA, Intel).

Contacte

Carrer de Saragossa, 118 08006 Barcelona
609 302 513

Persona de contacte:

Rodolfo Lomascolo
609 302 513