skip to Main Content

Outlier Consulting

Ciberseguretat

Informació

Ajuden a integrar a l’empresa la protecció de dades i els departaments de TI en la gestió de riscos corporatius, les emergències i les crisis, a través dels plans i les eines necessàries i els estàndards de seguretat.

Activitats

Els principals serveis que s’ofereixen des d’Outlier Consulting per millorar la seguretat de les empreses són els següents:
1. Protecció de dades

  • Anàlisi del compliment de la normativa de protecció de dades
  • Adequació als requisits de la normativa de protecció de dades
  • Anàlisi de riscos i avaluació d’impactes en la protecció de dades – EIPD

2. Continuïtat

  • Desenvolupament de Plans de continuïtat
  • Implantació de Sistemes de Gestió de la Continuïtat de Negoci segons la ISO 22301

3. Gestió d’emergències i crisis

  • Integració dels incidents en TI en el manual de crisis corporatiu i la gestió d’emergències
  • Implantació de la gestió d’emergències segons la ISO 22320

4. Serveis a mida

  •  Formació en protecció de dades
  • Exercicis i simulacres de despatx

Persona de contacte:

Meritxell Pineda
683655532