skip to Main Content

Omnios

IA

Informació

Omnios és una startup tecnològica de Barcelona que desenvolupa Software d’Intel·ligència Artificial per optimitzar la presa de decisions a partir de l’automatització de processos de recopilació i anàlisi de grans quantitats d’informació no estructurada (en forma de text, àudio, vídeo, etc.). Especialitzada en el desenvolupament de solucions de Processament de Llenguatge Natural, Omnios dona suport a la innovació i ofereix solucions a reptes de negoci de grans empreses i organitzacions en diversos sectors.

Activitats

Adapten el seu nucli intel·ligent a les necessitats que identifiquen de cada sector i empresa. També implementen algunes de les seves solucions o casos d’ús ja desenvolupats.

  • Escolta activa de les xarxes i de fonts d’informació sectorials, automatització de la recollida i tractament de la informació.
  • Filtre i priorització d’oportunitats a partir de les fons d’informació i criteris de decisió identificats (oportunitats d’inversió, comercials, investigació, etc.)
  • Gestió del coneixement intel·ligent, fes tot el teu coneixement accessible sigui quin sigui el format (audio, video, text, etc.) en una mateixa plataforma amb cerques intel·ligents i mapes-resum.
  • Automatització de processos documentals i tasques repetitives de cerca i filtre d’informació en format textual.

Contacte

Rda. Sant Antoni 36 3º 3ª, 08001, Barcelona

Persona de contacte:

Arnau Puig
933298853