skip to Main Content

OKTICS ATZ S.L

IoT
Blockchain
IA

Informació

OKTICS és una spin-off del Centre d’Investigació de CIMNE focalitzada en la transformació digital dels seus clients, pels qui dissenya, desenvolupa i comercialitza solucions per a la gestió intel·ligent de continguts, serveis audiovisuals, IA i dispositius IoT.

Activitats

OKTICS és una de les empreses start-ups tecnològiques del Centre d’Investigació de CIMNE enfocada principalment en el desenvolupament de hardware i software IoT. Actualment treballa en diversos projectes entre els quals destaca el concurs guanyat del NEOTEC, atorgat pel Ministeri, on desenvoluparan un mirall intel·ligent per fer exercicis de rehabilitació i esport de manera telemàtica a través d’un software i l’ús d’intel·ligència artificial per reconèixer el moviment.

1) OKOTags: Una plataforma de hardware i software IoT creada amb la idea de posar en contacte la informació amb dispositius. El model d’utilitat està essent un èxit en ciutats a l’hora d’obtenir informada a la població en temps real. Mitjançant OKOtags en format de clauers intel·ligents. Les darreres OKOtags incorporen tecnologia Blockchain per validar qualsevol mena de verificació de producte, sent així una eina per combatre la pirateria.

2) OKO Mirror: el producte en desenvolupament, una vegada aconseguit el repte NEOTECel OKO mirror és un dispositiu d’entrenament telemàtic que ajudarà a pacients en rehabilitació, per fer tasques de recuperació a casa. El producte comptarà amb una IA que modificarà i detectarà patrons de moviment, validant així si l’exercici es fa de la manera correcta.

Contacte

C/ Gran Capità SN - UPC Campus Nord Edifici B0, 08034, Barcelona

Persona de contacte:

Sergio Otero
659 36 42 73