skip to Main Content

NPAW

IoT

Informació

NPAW és una companyia capdavantera en eines de business intelligence i Big Data a nivell mundial. La plataforma YOUBORA permet la captació de dades multidispositiu i multiformat, el seu tractament i presentació en temps real, tot en una interface gràfic intuitiu com a base per la presa de decissions basades en dades.

Activitats

YOUBORA és una eina troncal en la cadena de valor, que recopila dades, les processa i la converteix en informació accionable amb una interfície gràfica intuitiva i amigable.

– Plataforma IoT per ingesta, transformació i emmagatzematge de qualsevol tipus de dada en un entorn robust i escalable, ingestant en la actualitat [començaments 2021] +4.000 Milions events/dia des de +270 milions de dispositius [ingesta de +8TB/dia]. Plataforma oberta a la ingesta de dades des d’altres sistemes.
– Plataforma d’analítica per al processament, correlació, tractament i investigació de les dades amb capacitat de filtratge multidimensional il·limitat i capacitat de generació de tants quadres de comandaments com calguin. Inclou, entre d’altres, eines de reporting, alerta i motors de machine learning per la identificació de patrons i la predicció de comportaments o problemes. Oberta a la exportación cap a d’altres sistemes.

Contacte

C/ Roc Boronat, 23 08005 Barcelona
663 26 52 17

Persona de contacte:

Alex Colás
663 26 52 17