skip to Main Content

Nelmia

IoT

Informació

Nelmia Robotics Insight és una empresa de serveis de consultoria especialitzada en els sectors de la robòtica industrial i dels serveis professionals, la indústria 4.0 i la innovació tecnològica combinatorial. Nelmia opera des de Barcelona i Boston.

Activitats

-Anàlisi de mercat i difusió de l’efecte transformacional de la nova robòtica en els negocis.
-Detecció d’oportunitats i assessorament per a la implantació de la robòtica en tots els sectors industrials i de serveis.
-Acompanyament a les PIME en els seus processos d’automatització amb l’ús de robots col·laboratius.
-Assessorament en el disseny i implantació de sistemes ciber-físics per a la indústria 4.0.
-Assessorament en el disseny i implantació de tecnologia robòtica urbana per a les smart cities.

Contacte

Consell de Cent, 375, 2n 1a08009 - Barcelona
666 443 814

Persona de contacte:

Michael Loughlin
666 443 814