skip to Main Content

Microwave Sensors and Electronics SL

IoT
NewSpace

Informació

MWSE – Microwave Sensors and Electronics és una empresa d’enginyeria que desenvolupa sensors de microones per a l’observació de la Terra i electrònica de radiofreqüència personalitzada. MWSE va desenvolupar el front-end de radiofreqüència de la missió FSSCat que combinava un reflectòmetre GNSS i un radiòmetre de banda-L. L’Empresa també ha estat seleccionada per al desenvolupament del demostrador en òrbita GASPER – Galileo Space Receiver de la Comissió Europea dins d’un consorci liderat per Deimos Space.

Activitats

MWSE desenvolupa:

  • Càrregues útils per a micro i nanosatèl·lits (RF Front-EndsGNSS-Reflectòmetres i radiòmetres de microones).
  • Radiòmetres de banda L, per mesurar la humitat del sòl, el contingut d’aigua de la vegetació i la mesura del gruix del gel marí.
  • Radars d’obertura sintètica a terra, per a l’estabilitat de talussos i el seguiment d’estructures.
  • Reflectòmetres GNSS per a mesures d’humitat del sòl i altimetria local.

Contacte

C. General Cortijo 23, local. 08720 - Vilafranca del Penedes

Persona de contacte:

Roger Jové Casulleras
931317788