skip to Main Content

MARS INTELLIGENCE, SL

Drons

Informació

MARS Intelligence és una empresa líder en solucions innovadores, integració de sistemes i serveis de vols aeris no tripulats per donar solucions en seguretat pública i seguretat privada.

Ofereixen tant el servei de dron, com antidron. Aquest és capaç d’identificar la gran majoria dels drons de mercat al monitoritzar i analitzar-ne les senyals per obtenir múltiples dades, el que permet als clients, protegir la integritat i intimitat del seu entorn.
El sistema de Mars Intelligence permet donar resposta a les múltiples preocupacions sobre privacitat i seguretat. Aquest sistema controla i monitoritza en temps real els escenaris a protegir, detectant els drones que sobrevolen una determinada zona, en qualsevol entorn i sota qualsevol clima.
El sistema està dissenyat per detectar, localitzar, identificar i, si cal, mitigar drones en l’espai aeri, sobre els emplaçaments descrits i els seus perímetres, incloent distàncies molt superiors, que garanteixin la possibilitat de rebre alertes de forma preventiva, aportant temps de reacció.

El seu equip té una experiència contrastada com comandaments policials en diferents unitats especials en l’àmbit criminal i en unitats de dons policials dels mossos d’esquadra, que ens aporten una òptima visió per poder coordinar i operar en els diferents escenaris oferint un resultat eficient i eficaç amb els UAV.
MARS és una operadora de dons certificada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Els pilots de mars estan certificats en totes les modalitats i amb experiència contrastada en diferents operatius en l’àmbit nacional i internacional.

Contacte

Carrer Lluís Muntadas, 8, 08035 Barcelona

Persona de contacte: