skip to Main Content

Keacoustics

IoT

Informació

KEACOUSTICS és una enginyeria acústica, soroll i vibracions de Barcelona, especialitzada en gestió de la contaminació acústica en base a  sensors de soroll IoT.

A partir de la xarxa d’especialistes i professionals multidisciplinaris, formem i proveïm el millor equip d’experts per cada projecte.

Activitats

Keacoustics ofereix solucions per al monitoratge acústic, anàlisi de dades i presa de decisions amb el suport d’un equip multidisciplinari d’enginyers i tècnics experts en contaminació acústica.

– Monitoratge acústic online: La solució web KENOISE permet el control precís de la contaminació acústica a partir de les dades de tots els sensors de soroll, una anàlisi de dades multivariable i la compartició d’informació amb la ciutadania o altres partners.
– Integració d’estacions: Suport en l’elecció de la sensòrica i de les solucions tecnològiques, aportant solucions per a cada client. Es treballa amb els millors proveïdors de sensors de soroll i facilitadors de tecnologia.
– Anàlisi de dades: La gran quantitat de dades obtingudes és analitzada mitjançant eines especialitzades, facilitant la gestió de la contaminació acústica i la presa de decisions.

Contacte

605 431 416

Persona de contacte:

Pere Artís Gabarró
605 431 416

Casos d'èxit

Visor acústic per l’administració

Keacoustics

Motivació Necessitat d’un client de fabricació de sensors autònoms mesuradors de so d’una aplicació que tracti les raw data per un expert en consultoria acústica. Visualització segons estàndards normatius. Gestió…

IoT